Plantehotel

Du er altid velkommen til at kigge forbi i løbet af opbevaringsperioden

PASNING
Planterne plejes vinteren over med vanding og gødning.

Planterne opbevares i drivhus på palle(r). Temperaturen i drivhuset ligger omkring 5-7 grader hen over vinteren. Når lyset igen vender tilbage styres klimaet i drivhuset, således at planterne bliver robuste til at komme ud i haven om foråret.

SKADEDYR
Da der sandsynligvis kommer planter fra mange forskellige haver vil vi løbende lave kontrol af skadedyr og ved behov bekæmpes disse med biologisk bekæmpelse eller kemikalier jfr. gældende lovgivning.

OMPLANTNING
Det kan være en god idé at give planter frisk jord. Afhængig af hvilke planter du har bør dette gøres efterår eller tidlig forår. Har du brug for vejledning i forbindelse med omplantning, kan du spørge gartneren.

Gartneriet Rostgaard tilbyder ligeledes omplantning af planter efter nærmere aftale. Indhent eventuelt tilbud.

BESKÆRING
Eventuel beskæring er inkluderet i lejen og aftales individuelt. Eventuel beskæring vil herefter ske enten om efteråret eller tidlig forår afhængig af arten.

HVORDAN
Levering
Kunden leverer planterne i krukker, spande eller anden egnet emballage efter nærmere aftale med os.
Afhentning
Hvis det at en eller anden grund ikke er muligt, at levere planterne hos os, kan vi mod betaling afhente planterne hos kunden. Ring og hør nærmere.

PRISER
Prisen for vinteropbevaring i perioden medio september – medio maj er 750 ,- pr. kvm. incl. Moms.
Prisen for omplantning vurderes individuelt og er afhængig af plantens størrelse og antallet af planter.

HUSK: Du er altid velkommen til at kigge forbi i løbet af opbevaringsperioden.

© Copyright - FLORAGRAFIA
AIzaSyASrIGyoUOBrzwqhyzKYQ4Gyo6CGHuxJuE